CodePay. Informacje o firmie.

CodePay zapewnia innowacyjne rozwiązania informatyczne z zakresu płatności mobilnych oraz QR marketingu. Wykorzystujemy nowoczesne możliwości i ułatwiamy naszym Partnerom wejście w nieuchronnie nadchodzącą erę dominacji internetu mobilnego. Nasze działania skupiają się na zachęceniu klienta do aktywności zgodnie z zasadą „Tu i Teraz” oraz na maksymalnym skróceniu i uproszczeniu procesu zawarcia transakcji między sprzedającym a kupującym. Otwieramy nowe kanały dystrybucji, poszerzamy rynki zbytu, udostępniamy nowe i atrakcyjne kanały komunikacji z Konsumentami.