Dotacje

Codepay - Dotacje

Firma Codepay Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację Działania 6.1 w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ.

Nazwa beneficjenta: Codepay Sp. z o.o.
Okres realizacji: 01.11.2013 – 30.06.2015

Projekt jest współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.


Codepay - Dotacje

Firma Codepay Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację Działania 8.2 w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ.

Nazwa beneficjenta: Codepay Sp. z o.o.
Okres realizacji: 01.10.2013 – 03.04.2014
Tytuł projektu: Automatyzacja współpracy 4 firm w zakresie zarządzania
i realizacji kampanii marketingowych z wykorzystaniem kodów QR
Wartość projektu netto: 200 000 zł
Wysokość dotacji: 120 000 zł

Projekt jest współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.